EmlékezetHistóriaÖrökségPortréTájképTörténelem
KezdőlapImpresszum
Örökség
2017-02-07 20:13:57


Nagyrábé település a középkorban a Bajoni család birtoka volt. A család kihalása után a váradi püspökség birtokolta. 1750-ben a varbói Kruspér család kapott adományt a mára Nagyrábéval összeolvadt Rétszentmiklósra.
A Kruspér család kihalása után a leányági Des-Echerolles-Kruspér család örökölte a birtokokat.

2017-05-13 11:33:11


A Sárrét régi temetőiben gyakori látványt nyújtanak az úgynevezett "csónakos fejfák".
Püspökladány, Szerep, Sárrétudvari, Biharnagybajom, Kaba stb. településeken, a mai napig találkozhatunk csónak alakú sírjelekkel. Ma már nem "divat" ilyen típusú fejfát állítani, de a múltban gyakoriak voltak, sőt vannak települések, ahol csak ezt a sírjel fajtát alkalmazták a temetési szertartásokon.

2016-10-21 17:51:30

Sárrétudvari külterületén, a bárándi út közelében, a Kakas-ér partján, található a nagyváradi püspökség tiszttartói kúriája. Udvarit már a XIII. században a nagyváradi püspök birtokaként említették, akkoriban 61 telek volt a faluban. Fennmaradt egy adat arról, hogy Utjesenich-Martinuzzi Fráter György, közismertebb nevén György barát, váradi püspökként el akarta cserélni a települést más birtokokra, úgy tűnik azonban a terv nem valósult meg, mert az 1552. évi összeírás is a püspökség birtokai közt tüntette fel a helységet.

2016-06-23 14:58:10

A Nagy- Sárrét északi peremén, Karcagtól Észak-keletre a régi Pest – Szolnok – Debrecen országút mentén található a műemlék Zádor-híd. A híd alapkövét 1806 novemberében rakták le és 1809-ben adták át a forgalomnak.

2017-05-13 11:34:52


Báránd nevezetes arról, hogy - az Alföldön ritkaságszámba menő - barokk műemlékekkel is rendelkezik. Ilyen például a község főterén található református, és az 1891-ben átépített katolikus templom, valamint Nepomuki Szent János szobra.

2016-06-23 14:59:23

Az ablakokkal áttört falú, szépen rendbe hozott szélmalomban 1949-ig folyt a munka, búzát őröltek és szemes terményeket is daráltak. Az államosítás után kalapácsos darálót üzemeltettek az épület földszintjén. A városban régen hatvan malom működött, közülük tizenegy volt szélmalom. Mára csak ez maradt fenn. Belső berendezése épen maradt, hat szinten lehet megtekinteni a technikatörténeti szempontból is egyedülálló szerkezetet.

Partnereink:
Déri Múzeum Debrecen Bihari Múzeum Berettyóújfalu Karacs Ferenc Múzeum Püspökladány Győrffy István Nagykun Múzeum Karcag