EmlékezetHistóriaÖrökségPortréTájképTörténelem
KezdőlapImpresszum
Emlékezet

2017-07-07 13:31:35


Báránd község nyugati szélén feküdt egykor a nagy és szép múltú Farkasvölgyi gyógyfürdő. Maga a terület a nevét az egykor nagy számban itt élő nádi farkasról kapta.
A Monarchiabeli katonai térképeken Farkasvölgy egy önmagába visszatérő, kifli alakú mélyedésként van ábrázolva, valaha egy nagyobb érnek vagy folyónak volt a legmélyebb szakasza. A lecsapolások előtt mocsaras, vizes terület volt, így a nádi farkasok előszeretettel bújtak meg a biztonságot jelentő nádas területen. A mocsarak eltűnése után a vidék képe megváltozott, tanyák, uradalmak épültek ki az egykori vízjárta réteken. Az állatvilág elpusztult, vagy visszahúzódott a maradék vizes területekre, így a völgynek egykor nevet adó nádi farkas is eltűnt a Sárrétről.

História

2017-10-05 08:45:40


A Lőzér-halma alatt agyonvertek egy törököt. A letiport fű arról tanúskodik, hogy a török nehezen adta életét. A véres hajítófa, melyet nem messze a tett helyszínétől találtak, arról tanúskodik, hogy egy pásztor ölte meg.
A szegény legények gyakran szállítgattak le embereket a lovukról, s ha az nem adta azt oda, akkor elagyabugyálták. A törököknek az volt a hibája, hogy jó fajtájú arab lovakon közlekedtek.

Örökség

2017-02-07 20:13:57


Nagyrábé település a középkorban a Bajoni család birtoka volt. A család kihalása után a váradi püspökség birtokolta. 1750-ben a varbói Kruspér család kapott adományt a mára Nagyrábéval összeolvadt Rétszentmiklósra.
A Kruspér család kihalása után a leányági Des-Echerolles-Kruspér család örökölte a birtokokat.Portré

2017-10-02 16:03:58


A XVII. századtól Püspökladány a Rákóczi család birtokai közé tartozott. A törökhódoltság korában a település közigazgatása két vármegye joghatósága alá tartozott.
Az ősibb településrész (Zsobony), Bihar vármegyéhez, az újabb rész (Bodó) pedig Szabolcs vármegyéhez tartozott. Ladány bihari részein birtokolt területeket a bajomi vár is. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem megszerezte és lefoglalta az erdélyi kincstár részére, a korábban a bajomi várhoz tartozó részeket.

Tájkép

2017-10-05 08:53:17


A Nagy-Sárrét legendás vízi világát évszázadokig, a kanyargós, lassú folyású Berettyó folyó éltette és tartotta fent.
A Berettyó folyó az Erdélyi-szigethegységben, azon belül a Réz-hegység délkeleti részén a Ponor (779 m) hegy mészplatója alatt, több apró patak egyesüléséből ered.

Történelem

2017-10-03 15:01:05


A reformáció a német városokból jutott el hazánkba a mohácsi vész utáni időkben.
A három részre szakadt Magyarországon a katolikus egyház már nem tudta betölteni hatalmi szerepét, ezért a reformáció eszméinek terjedését nem tudta meggátolni. Az alföldi városok polgárai előszeretettel küldték fiaikat Wittenbergbe, Luther Márton egyetemére. Az új vallási eszmékkel hazatérő fiatalok hamar elterjesztették a reformáció tanait.További bejegyzések

Partnereink:
Déri Múzeum Debrecen Bihari Múzeum Berettyóújfalu Karacs Ferenc Múzeum Püspökladány Győrffy István Nagykun Múzeum Karcag